Курорт
Справочник
Цени
Мебели

Банско » Култура и изкуство » Библиотеки и читалища

Библиотеки и читалища

 На територията на община Банско са регистрирани 3 читалища (по Закона за народните читалища) - в гр. Банско, в с. Добринище и в с. Места.

Дейности: