Курорт
Справочник
Цени
Мебели

Банско » Култура и изкуство » Музеи

Музеи

 В общината има над 130 архитектурно-исторически паметника на културата, от които 7 са с национално значение. Регистрирани са над 100 археологически обекта. Градът разполага с една от най-добрите и отлично функциониращи музейни мрежи в страната.

 

Музеен комплекс БАНСКО

Музеите в Банско са част от незабравимия свят на миналото. В тях са събрани предмети на бита от различни епохи- археологически находки, етнографски материали, старинни носии, старопечатни книги и ръкописи, оригинални икони и дърворезби и пр. Музейните фондове обхващат над 12 000 фондови единици, разделени в 9 групи.

В продължение на няколко десетилетия родолюбивите банскалии изграждат музейните комплекси, които показват богатото културно-историческо наследство, завещано и съхранено от дедите им.

През 1952 г. отваря врати първият музей в Пиринския край- къщата музей “Никола Вапцаров”, която и сега е най-посещаваният обект на музейния комплекс (20 000 души през 2001 г.). Досега той е посетен от над 3.5 милиона туристи, граждани и гости на Банско.

Веляновата къща е открита през 1977 година. Обявена е за паметник на културата с национално значение и е типичен представител на архитектурата в Банско през епохата на Възраждането. Ежегодно я посещават над 5000 души, привлечени от оригиналните й стенописи и дърворезби.

Бенината къща е превърната в музей на Неофит Рилски- основоположник на българското светско образование и пръв български енциклопедист. Обявена е за национален паметник на културата. Посещава се от около 10 000 души годишно.

В стария Хилендарски (Рилски) метох през 1986 година е уредена постоянна иконна изложба на образци от Банската художествена школа, едно от най-ярките проявления на българската култура през XVIII-XIX век. Годишно се посещава от над 5000 души.

Радоновата къща функционира първоначално като музейна сбирка “Героично Банско”. През 1988 година се откри първият етап на Градския исторически музей. В момента се изготвя нов тематико-експозиционен план за обновяване и обогатяване на експозицията, като ще се акцентува на националноосвободителните борби в региона, икономическия и духовния подем на Банско през епохата на Възраждането, археологията, етнографията и занаятите.

Музейният комплекс има проблеми с реституционни искове и съществува реална заплаха за общинското културно и историческо наследство.

Телефонът за информация е 07443/3038, 2345.

НАПРАВЕНО В ПИРИН
Музеят в град Банско участва в инициативата "Направено в Пирин". Тук се намира изключително богата изложба-базар - една от първите в България - на местни текстилни изделия: чорапи, ленени и вълнени престилки, черги, китеници, дантели, бродирани покривки. Разнообразието се допълва от дърворезби, икони, кукли, картини.