Курорт
Справочник
Цени
Мебели

Банско » Образование » Образование

Образованието в община Банско.

Колеж по туризъм - Банско е открит като висше училище с Решение на 23 Народно събрание на РБ от 16.10.2003 г. Учредител е Сдружение с нестопанска цел “Висш балкански колеж” град Банско.

Студентите се обучават в Център за технологично обучение в гр. Банско и Образователно-производствена база за екологичен и културно-исторически туризъм в гр. Рила по специалностите: Организация и управление на туристическото обслужване, Организация и управлене на хотели и ресторанти, Бизнес администрация и Икономика. Академичният състав се състои от утвърдени хабилитирани преподаватели от страната и чужбина.
Висшето училище бързо се развива и утвърждава като академичен социум, институция и етос със свой оригинален образователно-научен профил и европейски приоритети.
Колежът е изградил партньорски отношения с български и европейски висши училища. Обучава чуждестранни студенти от Македония, Косово, Полша и др.

Професионална Гимназия по селско стопанство и туризъм Професионална Гимназия по селско стопанство и туризъм - Банско е носител на близо 100 годишни традиции. Училището е основано през 1908 година като практическо домакинско училище. През годините търпи промени в областта на селското стопанство, Държавно Земеделско Училище, Техникум по Селското Стопанство. Днес се развива в два профила - Селско стопанство и Туризъм. Подготвя високо квалифицирани кадри в областта на туризма по специалността “Организация на хотелиерството” и на професия “Планински водач”. Високото ниво на владеене на чужди езици английски, френски и руски, както и добрата практическа подготовка на кадрите по тези специалности гарантират реализацията на учениците в хотелите на гр. Банско.

Професионална лесотехническа гимназия Професионална лесотехническа гимназия “Никола Вапцаров” - Банско е с 60 годишна история. Подготвила е стотици специалисти, които са получили своята реализация в горските стопанства и дървообработващите предприятия в региона и страната. Училището разполага с добре развита материално-техническа база: мебелен цех, цех за първична обработка на дървесината, работилница за дърворезба и други. Обучението се осъществява по специалностите “Горско стопанство и дърводобив”, “Горско и ловно стопанство”, “Производство на стилни мебели”. В профисионална лесотехническа гимназия се подготвят ученици от 9-ти до 13-ти клас в 19 паралелки.

Професионална гимназия по електроника и енергетика Професионална гимназия по електроника и енергетика - Банско е открита през 1967г. В настоящия момент в училището се обучават 460 ученици в 22 паралелки, от които 18 паралелки с 5 годишен срок на обучение, с прием след завършен 8-ми клас по специалностите: “Компютърна техника и технологии”, “Радиотехника и телевизия”, “Комуникационна техника”, “Електродомакинска техника” и 4 паралелки с 6 годишен срок на обучение с прием след завършен 7-ми клас по специалността “Компютърна техника и технологии”.

Средно общообразователно училище “Неофит Рилски” - Банско е открито през 1847г. като новобългарско училище с първи учители Никола Попфилипов и Димитър Арабаджиев.Основно училище “Св. Климент Охридски”- с. Добринище има 150 годишна история. През 1854 година Стефан Палапуов и поп Тонин откриват килийно училище в селото. Пръв местен учител е даскал Михаил Попгеоргиев. През 1928 година започва строежа на сградата на училището, която е завършена през 1934 година.В настоящия момент ОУ “Св. Кл. Охридски” има 15 паралелки, в които се обучават ученици от 1-ви до 8-ми клас.