Курорт
Справочник
Цени
Мебели

Банско » Екология » Екология

Екология

Тенденции в екологичната обстановка на общината

 

 

Основните замърсители на околната среда са:

Отпадни води

Канализационната мрежа на община Банско се състои от:

Средният дебит на отпадните води е 108 л/сек.

Пречиствателна станция за отпадни води няма. В МРРБ е внесена документация за етап "идеен проект", която трябва да се одобри от Висшия експертен съвет за етап "работен проект". Едновременно с това общината е подала документи по програма ФАР - Трансгранично сътрудничество, за пълно предпроектно проучване съгласно европейските норми на: ПСОВ, главни колектори I, VI и VII, канал Шилигарника - Банско, канал х. Гоце Делчев - с. Добринище.

Твърди битови отпадъци

 

Общината има две качествено изработени програми, със задълбочен и обективен анализ на проблема за управление на ТБО и съответната инвестиционна програма:

1. Проект за организация и управление на дейностите по чистотата в община Банско - "РЕБ-РВЕ ЕНТЗОРГУНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, септември 1998 г.

2. Програма за управление на дейностите по ТБО - община Банско, автор СД "Типо-2" с ръководител на колектива инж. Пенчо Дешев.

Общината е подала документи по програма ФАР - Трансгранично сътрудничество за пълно предпроектно проучване съгласно европейските норми за "Модернизация и реконструкция на депо за ТБО - гр. Банско".