Курорт
Справочник
Цени
Мебели

Банско » Инфраструктура » Електроснабдяване

Електроснабдяване

 

 

Община Банско се захранва от подстанция 110/20 kV и възлова станция в близост до територията на НП “Пирин”. С електропровод 20 kV са захранени т.п., разположени на територията на парка - основно станции и бази от туристическия бизнес.

Редица фирми проявяват постоянен интерес към изграждането на минивецове по поречието на р. Дамяница и р. Ретиже, както и за довършване на строителството на язовир Воденичето в землището на с. Добринище

При реализация на ОГП на ски-зона с център гр. Банско ще се захранят консуматори с обща консумирана мощност 4100 kW.