Курорт
Справочник
Цени
Мебели

Банско » Инфраструктура » ВиК

ВиК

 

 

ВиК - тел. 07443/8216

Водоснабдителна мрежа:

Външни водопроводи - 62.714 км

Вътрешна мрежа - 55.812 км

Гр. Банско ползва източници с общ дебит 78 л/сек, с. Добринище - 14 л/сек.

Селища с частичен режим на водоснабдяване: с. Обидим, с. Осеново, с. Филипово.

За периода 2000-2006 г. е необходимо да се увеличи дебитът за гр. Банско до 120 л/сек, за да може да се посрещнат нуждите на туристите.

Водоизточниците в планината няма да се използват като локални, за да бъдат съхранени.

На територията на общината са изградени следните язовири:

Белизмата - общинска собственост, 84 000 куб.м, използва се за напояване.

Крийнец - собственост на ЕООД “Напоителни системи”, клон Гоце Делчев, 105 000 куб.м., използва се за напояване.