Курорт
Справочник
Цени
Мебели

Банско » Инфраструктура » Транспортна система

Транспортна система

 

Градска улична мрежа (по шифър)
- дължини в км по видове 

Улична мрежа: Дължина
(км)
Площ
(хил. кв. м)
Улични платна
(шифър) 
градска  
  селска
01     529 359
02 44 47 312 260
03 - вкл. в републ. пътна мрежа 3 1 24 8
04 – паваж, асфалт, бетон, асф.-бетон 34 26 252 200
05 - трошен камък, бастра 4 12 25 55
06 – бордюри, без запеч. 1 3 6 8.5
07 - без бордюри и без настилка 5 8 35 20
08 – тротоари 79 61 211 99
09 – покрити с трайна настилка 15 16 44 17
10 - с бордюри, без настилка 16 18 52 40
11 – без бордюри и настилка 48 27 114 42
12 – осветени улици 19 19    

 

Пътна мрежа

Пътната мрежа е II-, III-, IV-класна. През общината минават път №19, свързан с Е79, и път №84, свързан с Е80.

Дължината на четвъртокласната пътна мрежа е 42.0 км с асфалтова настилка.

АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ОТ БАНСКО ДО:

 Автогара Банско - тел. 07443/8420 

ЖП транспорт

През общината минава жп линия Добринище - Септември, свързана с жп линия София - Пловдив.

ЖП ТРАНСПОРТ ОТ БАНСКО ДО:

 ЖП гара Банско - тел. 07443/2215