Курорт
Справочник
Цени
Мебели

Банско » Природни ресурси » Водни ресурси

Водни ресурси

 

 

През територията на общината тече река Места с десни притоци Дисилица, Безбожка река, Ретиже, Кременска река и леви притоци Мътеница, Осеновска река и Глазне.

На територията на общината са изградени следните язовири:

Белизмата - общинска собственост, 84 000 куб.м, използва се за напояване.

Крийнец - собственост на ЕООД "Напоителни системи", клон Гоце Делчев, 105 000 куб.м., използва се за напояване.