Курорт
Справочник
Цени
Мебели

Банско » Природни ресурси » Минерални ресурси

Минерални ресурси

 

 

Най-големият природен дар в община Банско са минералните води. На територията на с. Добринище има 16 минерални извора и 2 сондажа с общ дебит 18 л/сек с температура 38-40°С. Селото е обявено за балнеоложки курорт с регионално значение.

Югозападно от град Банско, в местността Мъртва поляна, на около 1050 м н.в. се намират два минерални извора и един сондажен кладенец. Формирането им е свързано с окарстените мрамори в Северен Пирин. Дебит – около 60 л/сек, средна температура – 17°С. Водата е хидрокарбонатна, силициево-магнезиева, слабо минерализирана – около 0.22 г/л.

Полезни изкопаеми на територията на общината няма.

Суровинни ресурси: Дървен материал - годишен добив приблизително 35 000 куб. м (общо иглолистен и широколистен).