Курорт
Справочник
Цени
Мебели

Банско » Природни ресурси » Релеф

Релеф

 

Пирин край Банско

Релефът е твърде разнообразен, относително равнинен в поречието на реките, хълмист в предпланинската част, планински и алпийски във високите части на планината.

Община Банско включва части от биосферния резерват “Баюви дупки-Джинджирица” и от Националния парк “Пирин”, резервата “Юлен”, 11 природни забележителности, 11 исторически места. За защитени природни обекти са обявени водопадите Бъндеришки скок, Демянишки скок, Юленски скок, скалното образувание Сватбата, пещерата Бъндерица, 7 вековни дървета, сред които е и Байкушевата мура.

Hай-впечатляващите форми на релефа са високите скалисти върхове, дълбоките бездънни пропасти, десетките големи и по-малки циркуси, в дъната на които се намират 186 кристално чисти езера.