Курорт
Справочник
Цени
Мебели

Банско » Начало » Начало

Град Банско се намира в подножието на Пирин, в югозападната част на Разложката котловина, на 936 м н.в. Разположен е на огромен наносен конус, образуван от река Глазне – десен приток на Места.

Селището се обособява през ІХ-Х в. от групирането на няколко махали. До ХVIII век банскалии са предимно животновъди и занаятчии. През Възраждането градът се утвърждава като значителен търговски и занаятчийски център с просторни пазари в най-големите градове на Европа. Съприкосновението с богатата европейска култура оказва изключително плодотворно влияние върху духовния напредък на жителите му. Градът дава на родната ни култура личности с голямо национално измерение, книжовници, резбари, строители, зографи. Той е родно място на Паисий Хилендарски, автора на "История славяноболгарская", от която тръгва вълната на културното пробуждане по българските земи; на Неофит Рилски - основоположник на българското светско образование и пръв български енциклопедист; на Тома Вишанов (Молера) – основоположник на прочутата банска живописна школа, едно от най-ярките проявления на българския културен възход през ХVІІІ-ХІХ век. Заради богатото си културно-историческо наследство градът има статут на уникално селище с международно значение, съхранило 200 автентични къщи от Българското възраждане, 32 архитектурни обекта, 3 действащи църкви, множество параклиси, музеи.

Днес Банско е първият по големина български зимен курорт и един от най-привлекателните центрове за скиори и туристи през всички сезони на годината. Легловата му база включва повече от 50 хотела, почти всички частни.